Muzak Art är tänkt att locka till utsmyckning och fördjupande av hemmet såväl som offentliga rum - foajéer, kontor, restauranger och väntrum. Att väcka en ursprunglig lust till harmoni och vila i rummet. Bilderna är tänkta att fylla behovet av den nordiska, nästan etniska riten, att bära in naturen i rummet. Att stilla sig.

Motiven är brottstycken av gotländsk natur, ett stycke svensk naturlyrik med drag av klassisk romantik. Det inre motivet är att lugna en orolig själ, likt en ikon. Bilderna kan fylla samma funktion som en lång promenad i skogen, där man i ostörd avskildhet kan tänka en tanke hela vägen ut. En tillflyktsort. En stilla plats i en föränderlig värld. Naturens organiska form är alltid perfekt, en harmoni byggd på dess eget kaos....

läs mer